Forsyn deg av Prøysenhusets bugnende buffet med varme og kalde retter. Avrund festmåltidet med søtsaker fra et dessertbord 17. mai verdig. 

Bordsettinger kl. 14.00 og 18.00 


Pris for buffet:

kr. 350,- per person.

Barn 4 - 15 år: halv pris 

Barn fra 0-3 år spiser gratis.

Kontakt oss for bordbestilling 

telefon 62 35 18 00, eller på
proysenhuset@ringsaker.kommune.no