Ferie- og festivalvikarer

Vi søker sommervikarer til Prøysenhuset! Er du effektiv og flink, liker mennesker, god på service og en god lagspiller? Da trenger Prøysenhuset deg som sommervikar.

Prøysenfestivalen

Prøysenfestivalen arrangeres 1. til 30. juli med et fyldig dag- og kveldsprogram med teater, allsang, omvisning, 
servering og konserter.
Se www.proysenhuset.no for mer informasjon om festivalen.

Vi søker sommervikarer til følgende stillinger:

Kafé- og servicemedarbeider
Arbeidsoppgaver: betjene kasse med salg av mat, drikke og andre varer, servering, opprydding, oppvask, betjene baristamaskin, salg av billetter og generelle oppgaver som tilhører driften av Prøysenhuset.

Formidler
Arbeidsoppgaver: sang og fortelling om Alf Prøysens forfatterskap. Guide i Prøysenstua og i utstillingen "Livets Runde". 
Formidleren følger oppsatt innhold og program. Generelle oppgaver som tilhører driften av Prøysenhuset.

Kokk
Arbeidsoppgaver: tilberede mat til selskaper, catering, ala carte med varme- og kalde retter, baking av brød og kaker, betjene baristamaskin, servering, oppryding og betjene kasse med salg av mat og drikke. Andre generelle oppgaver som tilhører Prøysenhuset. 
Det er ønskelig med relevant erfaring.

Aktivitetsleder
Arbeidsoppgaver: planlegge, gjennomføre og lede aktivitetene for barn. Generelle oppgaver som tilhører driften av Prøysenhuset.

Renholder
Arbeidsoppgaver: renhold og rydding av alle flater innendørs og utendørs. Generelle oppgaver som tilhører driften av Prøysenhuset.

Personlige egenskaper

Imøtekommende, effektiv og kunne håndtere høyt tempo. Du må være serviceinnstilt og allsidig.

Annet

Vi ønsker primært søkere over 18 år, men søkere mellom 16 og 18 år vil også bli vurdert.
Opplæring vil bli gitt for alle stillinger/arbeidsoppgaver.

Arbeidstid- og mengde etter nærmere avtale. Det er viktig at du kan og vil jobbe hele festivalperioden, 1. til 30. juli. 

Årslønn i 100 % stilling (avlønning vil bli gitt etter ansiennitet og utdannelse):
Ung arbeidstaker (16-18 år), st.kode 7711: Årslønn kr 253.800,-
Assistent, st.kode 6572: Årslønn fra kr 282 000,- til kr 384 700,-.
Fagarbeider, st.kode 7517: Årslønn fra kr 326 300,- til kr 392 100,-
Konsulent (min. 3-årig relevant utdannelse på univ./høgskole), st.kode 6559: Årslønn fra kr 373 700,- til kr 440 200,-

Søknaden skjer elektronisk
Attester og vitnemål medbringes ved eventuelt intervju.

Søknadsfrist    18.04.2017    

I henhold til offentleglova § 25, kan opplysninger om søker unntas i offentlig søkerliste dersom søkeren selv ber om det. Søkere som ønsker at navn skal unntas i offentlig søkerliste, må oppgi begrunnelse. Dersom begrunnelsen for fritak ikke er tilstrekkelig, vil søker bli kontaktet.

Kontaktperson:
Marie Beate Rise, Daglig leder Prøysenhuset, mobil: 922 54 598, mbri@ringsaker.kommune.no