Festivalsjef til Prøysenfestivalen

Har du erfaring som arrangementsansvarlig, produsent eller prosjektleder? Prøysenhuset søker en festivalsjef i 3 måneder fra midten av mai til midten av august. Du må være imøtekommende, takle høyt arbeidspress, god på struktur og ha meget god gjennomføringsevne.

Prøysenfestivalen

Prøysenfestivalen arrangeres 1. til 30. juli med et fyldig dag- og kveldsprogram med teater, allsang, omvisning, servering og konserter.
Mer informasjon om festivalen finner du på vår nettside.

Arbeidsoppgaver

Ansvarlig for resterende planlegging og gjennomføring av Prøysenfestivalen 2017. Bl.a. rutiner, bemanningslister, dag til dag program for gjennomføring, sikre kundeopplevelsen, ansvarlig for at aktiviteter og opplevelser blir gjennomført ihht til kvalitet og nivå som avtalt. 
Operativ rolle. Generelle oppgaver som tilhører driften av Prøysenhuset. Du rapporterer til daglig leder.

Personlige egenskaper

Strukturert, selvstendig, effektiv og kunne håndtere høyt tempo. Du må være serviceinnstilt, allsidig og løsningsorientert. Det forventes gode egenskaper innen kommunikasjon og samhandling. Personlig egnethet vil bli vektlagt.

Annet

Arbeidstid etter nærmere avtale. Stillingen er tilnærma 100 % fra medio mai til medio august.

Årslønn i 100 % stilling (avlønning vil bli gitt etter ansiennitet og utdannelse):
Assistent, st.kode 6572: Årslønn fra kr 282 000,- til kr 384 700,-.
Fagarbeider, st.kode 7517: Årslønn fra kr 326 300,- til kr 392 100,-
Konsulent, st.kode 6559: Fra kr 373 700,- til kr 440 200,-.

Søknaden skjer elektronisk
Attester og vitnemål medbringes ved eventuelt intervju.

Søknadsfrist    18.04.2017    

I henhold til offentleglova § 25, kan opplysninger om søker unntas i offentlig søkerliste dersom søkeren selv ber om det. Søkere som ønsker at navn skal unntas i offentlig søkerliste, må oppgi begrunnelse. Dersom begrunnelsen for fritak ikke er tilstrekkelig, vil søker bli kontaktet.

Kontaktperson:
Marie Beate Rise, Daglig leder Prøysenhuset, mobil: 922 54 598, mbri@ringsaker.kommune.no