Prøysensalen har all teknikk som kreves; stort lerret, projektor, trådløse mygger og mikrofoner, trådløst nett og en god gammeldags flipover. Salen har plass til 215 mennesker. Egen tekniker som kjenner salen er inkludert i leieprisen. Kafé Julie serverer den maten leietagerne måtte ønske. I Prøysenhuset finnes det også møterom til mindre møter. Prøysenhusets formidlere kan bidra med kunstneriske innslag hvis det er ønskelig.

Prøysensalen inkl. lydtekniker (For næringslivet)  
Halv dag kr. 3800,-
Hel dag kr. 7600,-
Kveld kr. 5300,-
Prøysensalen inkl. lydtekniker (For lag og foreninger)  
Halv dag kr. 2110,-
Hel dag kr. 3350,-
Kveld kr. 4750,-
(Formidling kommer i tillegg)  
Kafé Julie  
Dagtid (Kuvertpris på mat) -
Kveld (i tillegg til kuvertpris på mat) kr. 1660,-
Møterom (Maks 10 personer)  
Halv dag (hverdager) kr. 850,-
Hel dag (hverdager) kr. 1150,-
Kveld (alle dager) kr. 1600,-
Tegnerommet (maks 20 personer)  
Halv dag (hverdager) kr. 850,-
Hel dag (hverdager) kr. 1150,-
Kveld (alle dager) kr. 1600,-
Galleriet  
Kveld (alle dager) kr. 2700,-

NB! Kommersielle arrangører iberegnes et tillegg på 10 % av eventuelt billettsalg