MUSIKKTEATERUTØVERE TIL FAMILIEUNDERHOLDNING
Prøysenhuset søker musikkteaterartister for å medvirke i to nye forestillinger som
skal gå daglig gjennom årets festival fra 1. juli – 7. august. Én forestilling
henvender seg til familieunderholdningssegmentet og én til et voks ent publikum
i form av en «sommerkonser t». Begge forestillinger tar utgangspunkt i Prøysens
forfatterskap.
Arbeidet gjøres i team på fem profesjonelle utøvere gjennom sommeren
- der man jobb er i gitte perioder.

MANNLIGE SANGERE/SKUESPILLERE TIL FAMILIEMUSIKAL
Prøysenhusteatret produserer hver sommer en stor familieforestilling (i tillegg til
ovenstående underholdning) som spilles utendørs på kveldstid ved Prøysenhuset.
Aktørene er en kombinasjon av barn og go de amatørskuespillere sammen med
profesjonelle utøvere. Denne sommeren gjør vi en gjenoppsetning av forestillingen
fra 2019, Præstvegæn Grand Prix - som tar utgangspunkt i Prøysens rike
kulturarv.


Forestillingen har premiere 1. juli, og spilles i tillegg: 2., 3., 5., 8., og 10. juli.

Prøver vil foregå intensivt i de tre ukene før premiére, i tillegg til andre
utvalgte prøvedatoer i forkant av dette.


Til produksjonen ser vi etter to mannlige profesjonelle musikkteaterutøvere
(i tillegg til de andre castede profesjonelle) med styrke innen skuespill og sang.
Forestillingen spilles på lokal dialekt. Spillealder: Ca. 25-35 år.

PÅMELDING OG INFO
Av respekt for hverandres tid vil kun de som er aktuelle kandidater bli innkalt til
audition. Ytterligere informasjon om audition, produksjonene og prøvetider vil bli
gitt ved påmelding.


Honorar etter avtale.


Auditon avholdes torsdag 7. april i Oslo
• Fra kl. 10.00 Audition for mannlige søkere til Prestvegen Grand Prix
• 12.00-12.45 Audition dans (for alle)
• Fra kl. 13.00 Audition sang/monolog for musikkteaterartister (familieunderholdning)

Vi ønsker at dere forbereder følgende:
• En selvvalgt Prøysentekst (inntil to minutter)
• En selvvalgt Prøysensang (inntil tre minutter)
• En selvvalgt kontrasterende sang (inntil tre minutter)

Påmeldingen må inneholde
• Navn
• Telefonnummer
• CV
• Hva du søker til (dagtid-underholdning eller Præstvægen Grand Prix)

Send oss din påmelding per e-post til:
teaterproduksjon@ringsaker.kommune.no

Påmeldingsfrist fredag 1. april kl. 14.00.

Har du spørsmål, kontakt Camilla Bakken på camilla.bakken@ringsaker.kommune.no


Vi gleder oss til å møte dere!

Hogne Moe (kunstnerisk leder)
Camilla Bakken (co-produsent/regiassistent)
Per Rønningen (regi)