Individuelle besøkende
For individuelle besøkende, familier med barn, par, venner etc er både utstillingen, Kafé Julie og butikken alltid oppe når Prøysenhuset er åpent. Sitter dere litt i kafeen vil dere mest sannsynlig få med dere en sangsstund! Kafeen og butikken kan besøkes uten billett. I Prøysenstua holdes det jevnlig fortellerstunder til oppgitte tidspunkt, eller på forespørsel.

Grupper 
For grupper lager vi et opplegg i forkant med sangstund/allsang/minikonsert, Prøysenstua og/eller utstillingen. Gruppebillett (voksen kr 130, barn kr 60,  honnør kr 95) inkluderer alt hvis dere har tid og lyst, men dere kan også velge kun en eller to. Evnt servering i Kafé Julie kommer i tillegg, spør etter meny. Les mer om opplegget for voksengrupper!

Barn tas på alvor i Prøysen-sammenheng, og Prøysenhuset har egne opplegg for barnegrupper!

- Tusen takk for en kjempefin fortellerstund med musikk i Prøysenstua lørdag 2.april (2016). Mine venner fra Oslo var veldig fornøyd og syns opplegget på Prøysenstua var strålende. Hun som møtte oss i Prøysenstua var en utrolig flink forteller, sanger og oppleser - mao en komplett formidler.  

Dette ble toppet med ekstra sangfremføring i Prøysenhuset etterpå. Veldig bra fremført og underholdende! Dette ga absolutt mersmak!
Hele opplegget holdt et høyt kunsterisk nivå og jeg har skrytt "hemningsløst" av dere på jobben idag. "Alle" vil ta med sine gjester til dere neste gang de får besøk!

Vennlig hilsen fra
Charlotte Børde