Alle arrangementer blir gjennomført i henhold til gjeldende smittevernsrestriksjoner, men kapasiteten på noen av arrangementene må reduseres.
Alle som har billetter vil få informasjon per e-post fortløpende. De nærest forestående arrangementene blir prioritert først.
 
Barnas jul i Prøysen, 18. og 19. desember
 • Arrangementet blir gjennomført med hensyn til gjeldende smittevernrestriksjoner
 • Seteplassering som står oppgitt på billetten er ikke lenger gjeldende. Publikum får tildelt nye plasser ved innslipp i salen.
 • mer info kommer på epost.

Snekker Andersen og Julenissen, 18. og 19. desember

 • Gjennomføres med redusert publikumskapasitet.
 • Publikum blir prioritert ut i fra kjøpstidspunkt. De som ikke får plass får redundert billettkostnaden
 • Alle får informasjon via e-post.

Kino: "Snekker Andersen og Julenissen: Den vesle bygda som glømpe at det var jul" 15. desember

 • Arrangementet blir gjennomført med hensyn til gjeldende smittevernrestriksjoner
 • Informasjon kommer på epost

Dra krakken bortåt glaset 22. og 23. desember

 • Arrangementet blir gjennomført med hensyn til gjeldende smittevernrestriksjoner
 • Arrangementert flyttes fra Prøysenstua til Den vesle bygda
 • Informasjon kommer på epost

Julevandring i Prøysen 14., 15., 16. og 17. desember

 • Gjennomføres som normalt

Prøysenhuset følger nasjonale og regionale smittevernrestriksjoner. Vi minner om myndighetenes påbud om bruk av munnbind innendørs og i situasjoner der det ikke er mulig å holde avstand til de rundt seg. Vi oppfordrer til å ta med dette selv.

Dersom du er syk eller opplever symptomer på Covid-19 kan du ikke delta på Prøysenhusets arrangementer.