For andre gang inviteres barn til å være med på potetplukking i hagen ved Prøysenstua.
 
12:00 - 14:30 | Potetplukking
12:30 - 12:50 | Barnetimen fra scenen
12:00 - 14:30 | Prøysenstua
 
For å være med kan man kjøpe en «plukkepose» som inngangsbillett til åkeren.
Pris per barn kr. 60,-. Inkluderer plukkepose og saft.
 
Søndagsmiddagen i Prøysen inne i Kafé Julie serveres med kortreiste poteter fra Prøysen for anledningen.
Vi oppfordrer også til å gå Prøysenmarsjen, som foregår samme søndag.