Vi søker deg som setter din stolthet i å skape gode opplevelser for våre gjester. Du må være nøyaktig, effektiv og kommunisere godt med andre mennesker. Det er tidvis høyt arbeidspress og du må ha meget god gjennomføringsevne. Stillingen fordrer stor allsidighet, fleksibilitet og praktisk sans mtp. de ulike oppgavene på huset som til enhver tid skal løses. Som ansatt i stillingen vil du være en viktig ressurs i en travel hverdag, og du vil være involvert i mange ulike serviceoppgaver. Du vil ha en operativ rolle i forbindelse med daglig drift og arrangementer. Stillingen innehar mange ulike service- og driftsoppgaver i tillegg til renholdet.

Hovedoppgaver tillagt renhold- og servicemedarbeiderstillingen:

 • daglig rengjøring med kvalitet etter Nordisk standard NS INSTA 800
 • ansvarlig for rydding og ulike service- og driftsoppgaver knyttet til daglig drift og vedlikehold av huset iht oppgave- og arbeidsfordelingsliste
 • ulike oppgaver knyttet til arrangementer
 • oppgaver etter løpende behov
 • endring av oppgaver må påregnes

Kvalifikasjoner

Det er ønskelig med:

 • relevant praksis innen renhold i offentlig eller privat sektor, men ikke avgjørende.

Opplæring vil bli gitt.

Du må:

 • beherske norsk skriftlig og muntlig
 • ha nevenyttig, praktisk og fleksibel sans med evne til å løse oppgaver i henhold til oppdragsliste
 • evne til å jobbe selvstendig
 • god serviceinnstilling
 • skikkethet vektlegges særskilt
 • ha stor grad av fleksibilitet

Vi søker deg som viser:

 • Ærlighet og integritet
 • Sterk arbeidsmoral
 • Selvmotivasjon
 • Evner til å samarbeide og lære bort kunnskap
 • Fleksibilitet og ansvar
 • Ønske om å skape trivsel

 Arbeidstid:

 • Stillingen tilsvarer 30% på årsbasis der arbeidstimene fordeles gjennom faste timer pr uke, og med flere timer i høysesongene «Sommer i Prøysen» og «Jul i Prøysen».
 • Faste timer pr uke fordeler seg slik:
  • Oddetallsuker: annenhver lørdag i tidsrommet kl 16-20
  • Partallsuker: annenhver mandag hovedsakelig i tidsrommet 9-13 eller 16-20
  • I høysesongene «Sommer og Jul i Prøysen» fordeles resterende timer ifht 30% ihht arbeidsplan.

 

Vi tilbyr:

Vi tilbyr gode arbeidsforhold, positive medarbeidere og et kreativt arbeidsmiljø.

Årslønn i 100 % stilling:

Servicemedarbeider m/fagbrev, st.kode 6986: Fra kr 363 700,- til kr 446 000,-.

Servicemedarbeider u/fagbrev, st.kode 7210: Fra kr 312 900,- til kr 419 400,-.

Gode pensjonsordninger.

Elektronisk søknad og CV registreres via våre nettsider. Attester og vitnemål medbringes ved eventuelt intervju.

I henhold til offentleglova § 25, kan opplysninger om søker unntas i offentlig søkerliste dersom søkeren selv ber om det. Søkere som ønsker at navn skal unntas i offentlig søkerliste, må oppgi begrunnelse. Dersom begrunnelsen for fritak ikke er tilstrekkelig, vil søker bli kontaktet.

Søk her

Søknadsfrist 

20.10.2012

Tiltredelse

1.11.2021