Prøysenprisene gis årlig for fremragende innsats innen musikk, visekunst eller diktning innenfor genrene som forbindes med Alf Prøysen. Alf Prøysens hederspriser ble opprettet i 1974, og har vært delt ut siden. Prisene deles ut av NOPA - Norsk forening for komponister og tekstforfattere i samarbeid med Norsk Viseforum, Norske barne- og ungdomsbokforfattere (NBU) og Prøysenhuset.

Prøysenprisen tildelses Valkyrien Allstars

Prøysenprisen gis for fremragende innsats innen musikk, visekunst eller diktning innenfor de genrene som forbindes med Alf Prøysen. Prisen tildeles skapende eller utøvende kunstnere, eller til oppmuntring for unge talenter.

Juryens begrunnelse:  "Vi opplever Valkyrien Allstars som et band som aldri er redde for å ta sjanser og samtidig aldri viker fra det som er dem. De er kule, har street-cred, er upolerte, går motstrøms og har en jevn drive i produksjonen".

Teskjekjerringprisen tildeles Sykehusklovnene

Teskjekjerringprisen gis for fremragende innsats innen musikk, visekunst eller diktning innenfor de genrene som forbindes med Alf Prøysen, men med spesiell vektlegging på virksomhet rettet mot barn. Prisen tildeles skapende eller utøvende kunstnere, eller til oppmuntring for unge talenter.

Juryens begrunnelse: "Sykehusklovnene jobber ikke for de store applausene, men for de små magiske øyeblikkene. Klovnen som kommer på besøk. Inn i sykehusrommet. Til barnet i sykesengen. Det er en eventyrlig figur – en utopi. Litt som Teskjekjerringa".

Alf Prøysens ærespris 2020 tildeles Jørgen Nordeng 

Juryen kan beslutte å utdele Alf Prøysens Ærespris for langt og fortjenstfullt virke innenfor de samme områdene som dekkes av de to andre prisene. Denne ble i år tildelt Jørgen Nordeng. 

Juryens begrunnelse: "Vi mener Jørgen Nordeng fortjener heder og ære for det han har gjort for norskspråklig musikk og for å bevise at det å satse på det som var en smal sjanger kan flytte grenser og skape rom for nye kunstneriske uttrykk".

Foto: Frank Michaelsen / Ida Brekke