Prøysenprisene gis årlig for fremragende innsats innen musikk, visekunst eller diktning innenfor genrene som forbindes med Alf Prøysen. Alf Prøysens hederspriser ble opprettet i 1974, og har vært delt ut siden. Prisene deles ut av NOPA - Norsk forening for komponister og tekstforfattere i samarbeid med Norsk Viseforum, Norske barne- og ungdomsbokforfattere (NBU) og Prøysenhuset.

Alf Prøysens ærespris tildeles Finn Kalvik 

Juryen har besluttet å dele ut Alf Prøysens Ærespris for langt og fortjenestefullt virke nnen musikk, visekunst eller diktning innenfor de genrene som forbindes med Alf Prøysen.

Fra juryens begrunnelse: «Vinneren av Prøysens ærespris har en stemme, en fortelleregenskap, og et unikt gitarspill som er vanskelig å finne like i dag. Finn Kalvik har også en meloditeft og en varme i formidlingen av hans meget gode låter, som har gitt oss så mye gjennom så mange år. Kalvik er og har vært en viktig del av visetradisjonen i Norge, og også med sine plater som har retning mot popmusikken.»

Prøysenprisen tildelses Egil Hegerberg / Bare Egil Band

Prøysenprisen gis for fremragende innsats innen musikk, visekunst eller diktning innenfor de genrene som forbindes med Alf Prøysen.

Fra juryens begrunnelse: «Språket er i en helt egen klasse. Vinneren bruker klisjeer som ingen andre, gjerne politikerspråk, byråkratspråk, reklamespråk, strør dem ut på overraskende steder, dyrker dem skamløst og holder dem fram. Vi gjenkjenner dem, ler av dem, gremmes over dem, danser til dem. På paradoksalt vis utfordres vårt eget forhold til klisjeer i språk og musikk.»

Teskjekjerringprisen tildelses Runa Frikadello Bergsmo

Teskjekjerringprisen gis for fremragende innsats innen de genrene som forbindes med Alf Prøysen, men med spesiell vektlegging på virksomhet rettet mot barn.

Fra juryens begrunnelse: «Årets vinner av Teskjekjerringprisen hylles i dag for sitt kunstneriske arbeid for barn i alle aldere. Som musiker, komponist og tekstforfatter har hun siden 2001 gledet utallige barn med nære, varme, morsomme og spennende konserter og forestillinger. Prøysen er ikke redd for de store følelsene. Det er ikke årets prisvinner heller.»

Prøysenprisene deles ut av NOPA, Norsk ViseforumNorske Barne- og Ungdomsbokforfattere og Prøysenhuset.

Se tidligere vinnere av Prøysenprisne