Tlf: 62 35 18 00 

E-post: proysenhuset@ringsaker.kommune.no

Besøks- og postadresse: Prestvegen 1, 2360 Rudshøgda

Fakturaadresse: Ringsaker kommune, Fakturamottak, Postboks 34, 2381 Brumunddal

Faktura merkes: 55 05 01Prøysenhuset

Åpningstider:
Mandag, tirsdag og onsdag: Åpent på forespørsel
Torsdag og fredag: 10-16
Lørdag og søndag: 11-17