Tlf: 62 35 18 00 

E-post: proysenhuset@ringsaker.kommune.no

Besøks- og postadresse: Prestvegen 1, 2360 Rudshøgda

Fakturaadresse: Ringsaker kommune, Fakturamottak, Postboks 34, 2381 Brumunddal

Faktura merkes: 550500

Åpningstider:
Mandag, tirsdag og onsdag: Åpent på forespørsel
Torsdag og fredag: 10 - 16
Lørdag og søndag: 12 - 17