Prøysenstua

Husmannsplassen Prøysen hørte til garden Hjelmstad og ligger langs Prestvegen.

Prøysen var som andre husmannsplasser, omtrent 15 mål jord, hvorav 5-6 fulldyrket og resten slått. Det var stue, fjøs og låve, ei ku, et par sauer, en gris eller to og noen høner. Faren Olaf hadde arbeidsplikt på Hjelmstad 60 dager i året. Utover dette hadde han lønn for gardsarbeidet. Vinterstid var han ofte på tømmerhogging flere mil unna, på vestsida av Mjøsa eller østover mot grensetraktene.

Husmannsplassen er i dag tilbakeført til opprinnelig utseende. Fjøs og låve er kopier av det tidligere anlegget, men stua er opprinnelig og står nå som den gjorde på 1920-tallet. Den har et stort rom med bord, pinnestoler og to senger. I den ene senga er Alf Prøysen født, og her lå han sammen med mor si, Julie, til han ble sju år. I den andre senga lå faren Olaf, sammen med Vesle-Olaf, som de tok til seg samme året som Alf ble født. Storesøstrene Margit og Marie sov i slagbenken, eller «kanopeen», som de kalte den. Innenfor kjøkkenet, som hadde en «gråsteinsrøys av en peis», lå et lite rom, «pettiko», som bare kunne brukes om sommeren. Da var det gjesterom for tante Olaug og de fire søskenbarna som kom fra byen og ferierte i Prøysen i seks uker.

Alf Prøysen kjøpte plassen i 1955 og solgte den like etter til nevøen Rolf Hagen, som da allerede bodde i stua sammen med familien. Familien Hagen hadde Prøysen som bolig fram til den ble overtatt av Ringsaker kommune i 1985. I 1997 ble det første Prøysenhuset åpnet, og ansvaret for husmannsplassen ble da lagt dit.

Prestvegen

Prøysen ligger ved Prestvegen, som er en gammel ferdselsveg mellom Ringsaker og Veldre kirker. Langs Prestvegen ser man tufter og rester etter gamle husmannsplasser. Vegen bidro til at kontakten mellom plassene kunne opprettholdes, og spilte derfor en viktig rolle i Prøysens tid. 

Mikkelikskiskogen

Et nyere tilskudd til Prøysen-området er Mikkelikskiskogen, som ble åpnet i forkant av Prøysenfestivalen 2014. Dette er en utescene med lekehus, anlagt med økonomisk støtte fra Sparebankstiftelsen og med praktisk støtte fra Prøysens Venner. Her kan barna boltre seg året rundt, og med jevne mellomrom framføres Prøysenstykker beregnet på hele familien. Mikkelikskiskogen er åpen og tilgjengelig 24 timer i døgnet, 365 dager i året. Det er gratis å gå inn, og man kan leke i skogen uavhengig av om Prøysenhuset er åpent eller ikke. 

Kusvea

Et stenkast unna Prøysen og Heggeli ligger Kusvea. Denne husmannsplassen ble renovert av Prøysens Venner og kulturkontoret i Ringsaker kommune i anledning Alf Prøysens 100-årsjubileum. Videre har det blitt bygget et stort amfi og tilrettelagt for Prøysenhusets største teateroppsetninger utendørs på sommer og vinter. Plassen brukes også til ulike aktiviteter, først og fremst på sommerstid, og særlig under Sommer i Prøysen.

Prøysenstjerna

Hundre meter fra Prøysenstua står Prøysenstjerna. Den fire meter høye og tre meter brede stjerna i epoksy og glassfiber ble reist i forbindelse med Alf Prøysens 100-års jubileum, og er en folkegave som ble gitt etter initiativ fra Hans Christian Medlien. Stjerna er godt synlig fra E6, og kan også ses gjennom vinduet i Prøysenstua. 

Stjerna er tegnet av kunstner Linda Bakke, og er produsert av Molstad Modell og Form i Moelv. Den 27 meter høye søyla som den står på er produsert av Moelven Limtre.

Heggeli

«Heggeli» er det vesle, grønne huset som ligger i ytterkant av hagen ved Prøysenstua.

I 1955 kjøpte Alf Prøysen Prøysenstua. Samme år kjøpte han en variant av Moelven Brug sine «hus på hjul» og plasserte det i hagen. Boligens var til hans foreldre, Olaf og Julie. De hadde vært husmenn hele sitt liv og fikk nå sitt eget sted. Rolf Hagen, Alf sin nevø og kona Kari med datteren Mary bodde videre i Prøysenstua. De ventet sitt andre barn og det begynte å bli trangt om plassen med alle boende i Prøysenstua.

Heggeli lå fint til bak heggen, med utsikt utover bygda. Derav navnet Heggeli. Her tilbrakte Olaf og Julie Prøysen sine siste år. 

Etter en omfattende renovering i 2021, kan Heggeli kan oppleves slik det var den gang Julie og Olaf satt og koste seg i «nyhuset» som sjøleiere for første gang.