Våre formidlere skreddersyr egne opplegg for barnehager. Er det tekster dere har jobbet spesielt mye med, tilpasser vi opplegget og har fokus på det dere ønsker.

Vi tilbyr

  • Filmvisning
  • Sang og fortellerstund
  • Besøk i Prøysenstua, Alf Prøysens barndomshjem
  • Lek og moro i aktivitetsrommene
  • Rebus utendørs

Pris

Opplegget koster 70,- pr barn, og ledsagere går gratis.