Gjør en tidsreise tilbake til 1920-tallet, og bli godt kjent med Alf – den minste ungen i Prøysen! Prøysenhuset har utarbeidet et undervisningsopplegg med kompetansemål og forslag til konkrete oppgaver og aktiviteter. Alt er lagt til rette, og det er bare å starte opp! Det tilsendes også et eksemplar av boka «Da jeg var liten», dersom denne ikke er tilgjengelig på skolen. På Prøysenhuset vil våre formidlere ta opp igjen tråden om Alf som liten, gjennom sang, fortellerstund og kreative oppgaver. Fortellerstunden finner sted i Prøysenstua, Alf Prøysens barndomshjem. Undervisningsopplegget sendes ut på e-post etter bestilling.

Vi tilbyr

  • Prøysen-formidlning tilpasset alderstrinn 
  • Tilsendt undervisningsopplegg med kompetansemål.
  • Tilsendt et eksemplar av boka, "Da jeg var liten"
  • Forslag til konkrete oppgaver og aktiviteter som kan jobbes med i forkant og etterkant av besøket

Praktisk info

Varighet 

Skoletilbudet har en varighet på tre timer (inkl. matpause)

Mat og drikke 

Ta med egen mat og drikke, eller forhåndsbestill til hele klassen.

Vi tilbyr

  • Brødskiver og melk til kr. 59,- pr. person
  • En pannekake 45,- to pannekaker 75,-

Pris 

  • Kr. 70,- per elev
  • Lærere og assistenter har gratis inngang

 

For mer informasjon og bestilling, ta kontakt med Prøysenhuset
Tlf: 62 35 18 00 | Epost: proysenhuset@ringsaker.kommune.no 
Adresse: Prestvegen 1, 2360 Rudshøgda

 

Illustrasjon: Kjell E. Midthun