Husmannsplassen Prøysen hørte til garden Hjelmstad og ligger langs Prestvegen.

Prøysen var som andre husmannsplasser, omtrent 15 mål jord, hvorav 5-6 fulldyrket og resten slått. Det var stue, fjøs og låve, ei ku, et par sauer, en gris eller to og noen høner. Faren Olaf hadde arbeidsplikt på Hjelmstad 60 dager i året. Utover dette hadde han lønn for gardsarbeidet. Vinterstid var han ofte på tømmerhogging flere mil unna, på vestsida av Mjøsa eller østover mot grensetraktene.

Husmannsplassen er i dag tilbakeført til opprinnelig utseende. Fjøs og låve er kopier av det tidligere anlegget, men stua er opprinnelig og står nå som den gjorde på 1920-tallet. Prøysenstua ble fredet av riksantikvaren i 2018.

Stua består av et stort rom med bord, pinnestoler og to senger. I den ene senga er Alf Prøysen født, og her lå han sammen med mor si, Julie, til han ble sju år. I den andre senga lå faren Olaf, sammen med Vesle-Olaf, som de tok til seg samme året som Alf ble født. Storesøstrene Margit og Marie sov i slagbenken, eller «kanopeen», som de kalte den. Innenfor kjøkkenet, som hadde en «gråsteinsrøys av en peis», lå et lite rom, «pettiko», som bare kunne brukes om sommeren. Da var det gjesterom for tante Olaug og de fire søskenbarna som kom fra byen og ferierte i Prøysen i seks uker.

Alf Prøysen kjøpte plassen i 1955 og solgte den like etter til nevøen Rolf Hagen, som da allerede bodde i stua sammen med familien. Familien Hagen hadde Prøysen som bolig fram til den ble overtatt av Ringsaker kommune i 1985. I 1997 ble det første Prøysenhuset åpnet, og ansvaret for husmannsplassen ble da lagt dit.

Etter at Riksantikvaren fredet Prøysen i 2018 satte arbeidet med tilbakeføring av hele Prøysen i gang (Prøysenstua, "hagen" og Heggeli). Pipa i Prøysenstua som hadde store frostskader og ble skiftet ut, og i løpet av våren 2022 sto hagen for tur. Området rundt Prøysenstua fremstår nå slik den så ut på tidlig 1900 – tallet når Alf Prøysen vokste opp der. Poteten var livsviktig for husholdet i Prøysen. «Sultne var vi æiller. Det gikk an å leve lengi på saus å poteter» skrev Alf Prøysen. I arbeidet med tilbakeføring av hagen er det blant annet etablert et ny potetåker, bed, grønnsakshager, plantet tidsriktige blomster og blomstereng. 

Målet med tilbakeføringen av Prøysen er å vise miljøet som skildres i Alf Prøysens diktning og opprettholde kulturminnets karakter og kontekst i landskapet. Tilbakeføringen vil føre publikum enda tettere på forfatteren og hans liv.